ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านคละ พร้อมคูระบายน้ำเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลยะหา โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2563