ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สรุปผลการประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
   
 
      ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐  ประเด็นการประเมินผลความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ตัวชี้วัดที่ ๘  ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาสรุปผลการประกวดราคา  สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มกราคม. 543