ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศง 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563