เลือกตั้งเทศบาลตําบลยะหา
     
เลือกตั้งเทศบาลตําบลยะหา เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564