เลือกตั้งเทศบาลตําบลยะหา
     
เลือกตั้งเทศบาลตําบลยะหา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยะหา เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ียวก
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564