ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ฯ
   
 
   

เรื่อง    กำหนดเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่   ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งหัวหน้ากองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6)

 

** แก้ไขวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) จากเดิมในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  08.00 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหา เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์  2556  คือวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มกราคม. 2556