ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญ ปี 56
   
 
   เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย เพียงแค่คุณสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า คุณก็สามารถเรียนที่วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ ค่าเล่าเรียนหน่วยกิตละ 25 บาท **สมัครได้ที่ วิทยาลัยชุมชนยะลา
NUSAPLAY
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 543