ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกราณต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
   
 
   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีสงกราณต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2556 ณ วัดวัดยะหาประชาราม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2556