ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รอมฎอนสัมพันธ์ 2556
   
 
   

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหา ร่วมงานละศีลอดเดือนรอมฏอน 2556

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ  ลานสำนักงานเทศบาลตำบลยะหา   พร้อมรับ

ฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ  " 10 วันกับการเอี้ยะติก้าฟ  "   และร่มรับประทาน

อาหารโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2556