ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนังงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
   
 
   *หมายเหตุ โทรสอบถาม สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 073 - 291171 โทรสาร 073 - 291024
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2556