ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรบุและแจ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2558