ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหา เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา
   
 
   ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหา เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา ...ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เทศบาลตำบลยะหาค่ะ...
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2558