ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคข.) สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
   
 
   ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคข.) สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2558