ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชาคม เพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลยะหา(พ.ศ.2560-2562)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559