ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (เพิ่มเติมฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
   
 
   
joker123
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 543