ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดนัดเทศบาลตำบลยะหา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560