ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ราคากลางตามแบบ ปปช.7 เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 543