ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา เรื่องขยายการใช้ระบบงานจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2562