ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2562