ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สรุปผลการประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
   
 
   เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงานเทศบลตำบลยะหา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2555