ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.สุขาภิบาล 3 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ทต.ยะหา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563