ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   
 
   ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในวันที่ 11 มีนาคม 2563ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลยะหา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2563