ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   
 
   

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลยะหา

 

           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗             

 

เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา    

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2555